Proiect

Proiect

Proiectul intitulat „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu” urmează a se implementa în perioada 2009 – 2011 şi presupune realizarea unor investiţii de importanţă majoră pentru protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul Giurgiu:

Conform Programului Operaţional Sectorial Mediu, valoarea eligibilă a proiectului este de 103.654.311 Lei, 98% reprezentând finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului din bugetele Autorităţilor Locale.

Implementarea sistemului integrat de mangement al deşeurilor în Judetul Giurgiu este în concordanţă cu legislaţia UE, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Giurgiu (PRGD) şi răspunde obiectivelor POS Mediu:

Proiectul va contribui deasemenea la:

 1. Intărirea capacităţii tehnice şi manageriale la nivelul Judeţului Giurgiu în implementarea şi operarea sistemului regional de management al deşeurilor;
 2. Dezvoltarea unei strategii eficiente cu privire la tarife şi taxe, precum şi la modul de colectarea a acestora;
 3. Cresterea gradului de informare a populatiei privind beneficiile proiectului, colectarea selectivă a deşeurilor si reciclarea acestora.

Investiţia presupune un număr de 9 contracte:

 1. Contract de servicii 1: Asistenta Tehnica pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Giurgiu; (obiectul acestui Raport)
 2. Contract de servicii 2: Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Giurgiu;
 3. Contract de servicii 3: Asistenta Tehnica pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului de management integrat al deseurilor din judetul Giurgiu si Intocmirea Documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de Constructie;
 4. Contract de servicii 4: Servicii de audit financiar al proiectului privind sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Giurgiu;
 5. Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a Statiei de Sortare si Statiei de Compostare de la Fratesti, judetul Giurgiu;
 6. Contract de lucrari 2: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane neconforme, existente in judetul Giurgiu;
 7. Contract de lucrari 3: Constructia a 3 platforme/centre de colectare, precum si de puncte de colectare, in judetul Giurgiu;
 8. Contract de furnizare bunuri 1: Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu;
 9. Contract de furnizare bunuri 2: Achiziţia de echipamente pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Fratesti (CMID).
top page

Obiective

 1. Asigurea unui grad de acoperire a colectarii de 100% in zonele urbane, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele şi containere), precum şi construirea a 3 centre de colectare.
 2. Asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de 90% in zona rurală, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele şi containere), precum şi construirea de puncte de colectare.
 3. Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile, prin construirea unei staţii de transfer şi de compostare a deşeurilor, precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă.
 4. Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind colectarea deşeurilor din ambalaje, prin construirea unei statii de sortare a deşeurilor, precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă.
 5. Realizarea unei depozitari a deşeurilor eficientă din punct de vedere ecologic, prin construirea unui depozit ecologic.
 6. Minimizarea impactului depozitelor de deşeuri neconforme asupra mediului, prin inchiderea şi reabilitarea a doua depozite urbane în judeţul Giurgiu.
top page

Rezultate

top page

Activitaţi

top page

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României