Sistem de management integrat al deşeurilor solide în Judeţul Giurgiu

Proiectul intitulat "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu" este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 2, "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric"

Contractul de Finanţare nr. 82.206 a fost semnat la data de 03.11.2009, între Consiliul Judetean Giurgiu (în calitate de Beneficiar) şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu), pentru obţinerea finanţării nerambursabile în cadrul POS Mediu, Axa Prioritară 2.

Valoarea eligibila a Proiectului, conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C(2009)7477, din data de 24 septembrie 2009 a Comisiei europene este de 103.654.311 lei, din care:

Proiectul prevede realizarea unor intervenţii cu impact major asupra protecţiei mediului şi gestionarii deşeurilor în judeţul Giurgiu şi urmează a se implementa în perioada 2009 – 2011:

Valoarea eligibilă a proiectului este de 103.654.311 Lei, 98% reprezentând finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului din bugetele Autorităţilor Locale.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României